V sobotu 14. května proběhl první společný výstup na posvátnou horu Blaník. Okolo třinácté hodiny se účastníci z řad Obrozenců a Zlatého špendlíku postupně sjeli do Louňovic pod Blaníkem, občerstvili se na zahrádce místní restaurace Zámecká hospoda a poté se přesunuli přímo k hoře Blaník, kde zcela zaplnili parkoviště na louce pod horou.

Po krátkém uvítacím proslovu Miroslava Houšky a Daniela Landy na úpatí hory se účastníci vydali k vrcholu, se zastavením u blanické skály, kde si vyslechli několik pověstí, ale i historických faktů, které se k Blaníku vztahují. Na vrcholu pak zakončil oficiální část akce Miroslav Houška dalším výkladem z historie a Dan Landa zarecitoval báseň.

Odpoledne strávili účastníci opět v louňovické restauraci Zámecká hospoda, kde se zdrželi až do šesté hodiny.

X