MUDr. Vladimír Čížek, lékař centra vaskulárních intervencí v rámci interního oddělení, specialista v oboru angiologie a lymfologie, soudní znalec v oboru angiologie a předseda etické komise, vystoupil 4. března 2022 na odborné lékařské konferenci v pražském hotelu Don Giovanni s prezentací výsledků své rozsáhlé analýzy studií o vlivu nošení respirátorů či roušek na šíření epidemie. Ve videu z konference Vladimír Čížek analyzuje dopady povinného nošení respirátorů na lidské zdraví, psychiku a další aspekty lidského života a hodnotí je v kontextu účinnosti plošného opatření coby ochrany populace před epidemií SARS-CoV-2.
MUDr. Vladimír Čížek (nar. 12. září 1964 v Karviné) je absolventem LF UP Olomouc. Po absolutoriu působil na interně, specializoval se na kardiovaskulární systém, od roku 2001 působí ve Vaskulárním centru Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s. a Sagena s.r.o. Frýdek-Místek. Je spoluautorem monografie Vaskulární diagnostika a intervenční výkony a autorem či spoluautorem cca 20 odborných článků a uveřejněných přednášek ve sbornících.

Zdroj: svedomi-naroda.cz

X