Aktivista Jan Cemper opět nezvládl ani základní pochopení psaného textu, a tak není divu, že se opět mýlí ve své „analýze“ na nechvalně známém webu Manipulátoři.

Text Imunizační agendy 2030 na webu WHO s podtitulkem „Svět, kde každý, všude, v každém věku plně využívá očkovací látky pro dobré zdraví a pohodu“ ve svém plném znění opakovaně zmiňuje zodpovědnost států a jejich dohled na provádění rutinního očkování, které má být do roku 2030 nedílnou součástí základní zdravotní péče s cílem dosáhnout všeobecného zdravotního pokrytí.

„Tento dokument je proto pouhým začátkem. Globální vize a strategie IA2030 budou doplněny přílohami poskytujícími podrobné technické informace o strategickém rámci spolu s novými a stávajícími strategiemi a imunizačními plány,“ sděluje se hned v úvodu.

Dále se dozvíme, že: „K posílení odpovědnosti jednotlivých zemí, která je pro úspěch IA2030 rozhodující, bude nutné vytvořit strategie šité na míru,“ a že „regionální akční plány v oblasti očkování budou revidovány, aby byly v souladu s IA2030.“

Bude třeba posílit všechny aspekty zdravotnických systémů, včetně očkování a pravidelného sběru a využívání spolehlivých údajů.

Právě předávání zdravotních dat občanů EU farma firmám, k němuž se vyvíjí legislativa, ostře zkritizoval chorvatský europoslanec a právník Mislav Kolakušić v úterý 10. května 2022. „Chtějí zpřístupnit farma průmyslu všechny naše zdravotní údaje, anamnézu, laboratorní nálezy a propouštěcí zprávy,” zdůraznil.

V textu agendy se dále doslova mluví o využívání „účelově vhodných“ údajů ke sledování pokroku, a zlepšování výkonnosti programu. Státy mají mimo jiné také „zajistit, aby všichni lidé a komunity oceňovali, aktivně podporovali a vyhledávali imunizační služby“. Mají též „začlenit téma očkování do vzdělávacích programů“ a formulovat „nástroje pro osvětu veřejnosti“.

Cíl Strategické priority č. 3 Imunizační agendy zní: „Každý je chráněn plným očkováním bez ohledu na místo, věk, socioekonomický status nebo překážky související s pohlavím.“ Očkovat se má proti veškerým nemocem, které lze ovlivnit očkováním, od spalniček až po HIV. Ve vývoji jsou nové vakcíny i technologie včetně té bezjehlové.

Závazek následovat Imunizační agendu 2030 stvrdil 25. března 2022 svým podpisem za Českou republiku ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. V příloze č. 2 s názvem Přehled dohodnutých strategických výsledků a výstupů uvádí tabulka Dvouletý plán spolupráce rutinní očkování dle Imunizační agendy 2030 jako stěžejní.

Zlatý špendlík ZÁSADNĚ ODMÍTÁ zavádění jakéhokoli očkování, jehož bezpečnost nebyla řádně prověřena správně provedeným klinickým testováním. Současně ŽÁDÁME OKAMŽITÉ UVOLNĚNÍ informací o tom, na základě čeho ministr Válek povolil očkování dvanáctiletých dětí vakcínami proti Covid-19, o jejichž dramatických nežádoucích účincích jsou nevyvratitelné důkazy. Učinil tak navzdory zamítavému stanovisku SÚKL a za toto rozhodnutí nese přímou politickou zodpovědnost.

X