květen, 2022

14kvěCelý denSpolečně na horu BlaníkBlaník

Detail události

1. ročník společného výstupu na posvátnou horu Blaník s Obrozenci 2.0.

Doporučené oblečení: trička Obrozenců 2.0 z.s. a vhodná obuv do přírody

Blaník je 638 m vysoký, legendami opředený vrch ve Středočeském kraji. Nachází se asi 10 kilometrů jižně od Vlašimi, na území Louňovic pod Blaníkem. Jsou s ním spojeny pověsti o blanických rytířích. V těžkých chvílích české historie byl symbolem naděje na získání svobody a svébytnosti českého národa.

Jméno Blaník je možná odvozeno od keltského Blaniak. Masiv Blaníku tvoří dva zalesněné skalnaté vrchy Velký Blaník a Malý Blaník. Velký Blaník je charakteristickým bodem rozsáhlé zvlněné krajiny, která tvoří přechod mezi Středočeskou pahorkatinou a Českomoravskou vrchovinou. Velký Blaník je nejvyšším vrcholem Mladovožické pahorkatiny, která je východní částí geomorfologického celku Vlašimské pahorkatiny a náleží do geomorfologické podsoustavy Středočeské pahorkatiny.

Blaník je součástí chráněné krajinné oblasti CHKO Blaník. Pod kopci se nachází obec Louňovice pod Blaníkem a protéká řeka Blanice. Velký Blaník byl osídlen již před začátkem našeho letopočtu. V 5. století př. n. l. v době halštatské zde bylo hradiště kruhového tvaru se dvěma řadami mohutných kamenných valů jejichž zbytky jsou dodnes patrné okolo vrcholu, později tvrz a pravděpodobně dřevěný hrad. Rokem 1404 se datuje počátek poutí na horu. Jednou ze současných tradic místních obyvatel je silvestrovský výstup na horu. V letech 1868–1871 se zde konaly tábory lidu za české státní právo. Odsud byl vylomen v roce 1868 i jeden ze základních kamenů Národního divadla (rozměry cca 125 × 97 × 57 cm, hmotnost 1 750 kg).

more

Čas

Celý den (Saturday)

X