Evropská komise zahájila toto úterý 5. dubna 2022 proces připomínkování Výzvy  předkládání důkazů pro posouzení dopadů zavedení digitálního eura. Tento dokument, publikovaný na stránkách Evropské komise, mimo jiné sděluje, že cílem zavedení digitálního eura je řešit výzvy digitalizující se ekonomiky, v níž občané a podniky omezují používání hotovosti do té míry, že by to mohlo oslabit důvěru v euro jako hodnotnou měnu.

Průzkum provedený Bankou pro centrální platby v roce 2021 zjistil, že 86 % dotázaných centrálních bank aktivně zkoumá potenciál digitálních měn, 60 % s touto technologií experimentuje a 14 % zavádí pilotní projekty. Více o plánovaném zavedení digitální měny jsme psali v článku Banky se připravují na zavedení digitální měny.

Evropská komise chce znát názory občanů na zavedení digitální měny a žádá o zpětnou vazbu. Své připomínky mohou všichni občané členských států Evropské unie zasílat do 14. června 2022. Evropská komise všechny obdržené připomínky zanalyzuje, vytvoří shrnutí a předloží ho Evropskému parlamentu a Radě k legislativní diskusi. Obdržené připomínky budou zveřejněny na internetových stránkách Evropské komise, a proto musí být v souladu s pravidly pro zpětnou vazbu:
Následující typy připomínek jsou považovány za nevhodné a nežádoucí:

  • urážlivé, obscénní, vulgární, pomlouvačné, nenávistné, xenofobní, výhružné nebo sexuálně orientované připomínky
  • spam, který propaguje jiné internetové stránky či výrobek
  • duplicitní obsah, tedy tentýž obsah zaslaný několikrát týmž uživatelem
  • připomínky, které se netýkají navrhovaného právního předpisu (nesouvisejí s tématem)
  • odkazy na nezákonný nebo pirátský software
  • jiný obsah, který uživatelé uvedou bez jasného vysvětlení důvodu

Každý, kdo se chce do diskuse zapojit, se musí nejdříve zaregistrovat nebo se přihlásit pomocí existujícího účtu na sociálních sítích.

Za první den  vymezené lhůty bylo zasláno 1335 zpětných vazeb v mnoha jazycích. Připomínky jsou na webu Evropské komise uveřejněny. Lidé ve svých připomínkách digitální měnu odmítají například prostými slovy: „V žádném případě nesouhlasím se zavedením digitálního eura pro EU.“

Zasílat připomínky je možné i v českém jazyce. Před zasláním je nutné ověřit svou totožnost registrací či přihlášením se do systému prostřednictvím sociálních sítí na následující stránce: Digitální euro pro EU

Zdroj: ec.uropa.eu

 

 

X