Komise Evropského parlamentu vydala bez zvláštní pozornosti médií 26. 5. 2021 pokyny k posílení tzv. Kodexu postupů proti dezinformacím. Dosavadní Kodex, platný od října r. 2018, totiž nebyl dle komplexního posouzení dle tzv. Akčního plánu proti dezinformacím v roce 2020 dostatečně účinný.Poskytl sice „inovativní nástroj pro zajištění větší transparentnosti a odpovědnosti online platforem v oblasti dezinformací“, jinými slovy přiměl signatáře Kodexu Facebook, Instagram, YouTube, Google, Microsoft, TikTok, Twitter a Mozillu ručit za kontrolu dezinformací a reportovat Komisi pravidelně výsledky prostřednictvím výročních sebehodnotících zpráv, ale to nestačí.

Hlavními nedostatky původního Kodexu byly „nejednotné a neúplné uplatňování napříč platformami a členskými státy“. Některým sítím v některých zemích EU pravděpodobně nebyla poskytnuta potřebná součinnost. Polsko a Maďarsko například považují za přípustnou pouze cenzuru takového obsahu, který porušuje zákony daného státu, z jehož území byl příspěvek odeslán. To si ostatně jejich poslanci pro své občany nedávno i odhlasovali, zatímco v České republice pokus v tomto směru skončil ve fázi diskuse.

Posouzení efektivity Kodexu rovněž poukázalo na „neexistenci vhodného mechanismu monitorování včetně klíčových ukazatelů výkonnosti“, nebyly „dostatečné závazky týkající se přístupu k údajům platforem pro účely výzkumu dezinformací“ a byla „omezená účast zúčastněných stran, zejména z reklamního sektoru“.

V zájmu „posílení boje proti dezinformacím, které ohrožují demokracii“ stanoví Akt o digitálních službách (DSA), který navrhla Komise, pro který hlasovala většina europoslanců a který bude platit nejspíše od roku 2024, „rámec společné regulace prostřednictvím kodexů postupů pro řešení systémových rizik spojených s dezinformacemi“. Tento soubor nařízení z dílny eurokomisařky a místopředsedkyně Komise Věry Jourové (ANO) zavádí „rozsáhlá opatření pro transparentnost týkající se moderování obsahu a reklamy a navrhuje závazné a vymahatelné právní povinnosti pro velmi velké online platformy“.

Revidovaný a posílený Kodex by měl mimo jiné také „posílit postavení výzkumné komunity a komunity pro ověřování faktů“.

Česká Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se na svém 12. zasedání s Pokyny Evropské komise k posílení Kodexu zásad boje proti dezinformacím seznámila. Dále se seznámila se Zprávou ERGA – Zlepšování vztahů mezi signatáři Kodexu zásad boje proti dezinformacím a výzkumníky (Improving the relationships between Code of practice signatories and researchers).
Následně se rada též seznámila s připomínkami ERGA k návrhu Evropského Aktu o digitálních službách (ERGA Proposals Aimed at Strengthening the Digital Services Act With Respect to Online Content Regulation)

Zdroje: rrtv.cz, digital-strategy. ec.europa.eu
(Pokud odkazy nefungují, otevírejte tyto odkazy v jiném prohlížeči, než je Tor.)

X