WHO odsouhlasila 1. prosince loňského roku zahájení procesu rozvoje historické globální pandemické dohody. Jedním z přípravných dokumentů pro zasedání Světového zdravotnického shromáždění byla hlavní zpráva nezávislé odborné komise pro připravenost a reakci na pandemie z května 2021 s názvem Covid-19: Make it the Last Pandemic,

Dokument mimo jiné obsahuje doporučení odborné komise:

  • Udělit WHO výslovnou pravomoc okamžitě zveřejňovat informace o ohniscích nákazy s pandemickým potenciálem, aniž by k tomu potřebovala předchozí souhlas národních vlád.
  • Zřídit nový globální systém dohledu založený na plné transparentnosti všech stran a využívající nejmodernější digitální nástroje, které umožní propojení informačních center po celém světě.
  • Zmocnit WHO k vyšetřování patogenů s pandemickým potenciálem ve všech zemích včetně krátkodobých přístupů na příslušná místa, poskytování vzorků a stálých víz pro více vstupů mezinárodních odborníků na epidemie do míst výskytu.
  • Všechna budoucí vyhlášení mimořádných situací v oblasti veřejného zdraví mezinárodního významu založit na zásadě předběžné opatrnosti.

Světové zdravotní shromáždění se sešlo na zvláštním zasedání, druhém od založení WHO v roce 1948, a přijalo jediné rozhodnutí s názvem Svět společně. Rozhodnutím shromáždění se zřizuje mezivládní vyjednávací výbor (INB), který má navrhnout a vyjednat úmluvu, dohodu nebo jiný mezinárodní nástroj WHO o prevenci, připravenosti a reakci na pandemii.

Článek 19 Ústavy WHO poskytuje Světovému zdravotnickému shromáždění pravomoc přijímat úmluvy nebo dohody o jakékoli záležitosti v působnosti WHO. Jediným nástrojem, který byl dosud zaveden podle článku 19, je Rámcová úmluva WHO o kontrole tabáku.

Návrh mezinárodní smlouvy o boji proti pandemiím poprvé představil předseda Evropské rady Charles Michel na Pařížském mírovém fóru v listopadu 2020. „Musíme jít dál a poučit se z pandemie. Domníváme se, že je naprosto nezbytné, abychom byli schopni jednat rychleji a koordinovaněji, zajistit dostupnost zdravotnického vybavení a bez prodlení si navzájem vyměňovat informace, a poskytovat tak našim občanům tu nejlepší možnou ochranu,“ sdělil. Rada EU poté 20. května 2021 přijala rozhodnutí na podporu zahájení jednání o mezinárodní pandemické dohodě.

Podle rozhodnutí WHO z 1.12. Mezivládní vyjednávací výbor (INB) uspořádá své první zasedání 1. března 2022. Na tomto prvním zasedání budou dohodnuty způsoby práce a příslušné lhůty. Na druhém zasedání 1. srpna 2022 pak bude projednán pokrok ve věci pracovního návrhu daného nástroje. Výbor následně předloží zprávu o pokroku na 76. Světovém zdravotnickém shromáždění, konajícím se v roce 2023, přičemž cílem bude přijmout předmětný nástroj nejpozději v roce 2024. V témže roce má začít platit i Akt o digitálních službách.

Mezi hlavní přispěvatele WHO patří nadace Billa a Melindy Gatesových a aliance pro vakcíny (GAVI), kterou nadace založila v roce 2000.

X