Jiří Medula, autor akce Kontroluj svého politika

Kontroluj svého politika je občanská iniciativa lidí, kteří jsou velmi znepokojeni vývojem naší země, výkony našich politiků a především minimálním prostorem pro občanskou kontrolu jejich počínání. Nepovažujeme za prospěšné, aby byly hlas a vůle občanů degradovány pouze na jednorázové dodání bezbřehé legitimity politickým stranám tím, že je nám umožněno účastnit se jednou za čas voleb.

Věříme, že obroda naší země a národa může vyrůst pouze z pevných základů, tedy z každého z nás. Jsme si vědomi všeobecného znechucení z politických protagonistů, zklamání mnohých z nás z dalších a dalších „nových spasitelů“ a nositelů zásadních slibovaných změn, které se ihned po volbách rozplynou jako pára nebo se mnohdy projeví jako změny k horšímu.

Proto jsme se rozhodli zvolit taktiku novou, a to přímou občanskou zodpovědnost. Je nutné, aby od nás politici získali skutečnou zpětnou vazbu a přestali podléhat iluzi, že občané jsou slepí, hluší, němí a nechají si všechno líbit. Budeme tedy provádět trvalou kontrolu činnosti politiků a vyvíjet tlak, aby si byli vědomi, že vůle národa a občanů naší země je tím jediným ukazatelem a posláním, které je třeba následovat. Budeme trvale klást otázky a vyžadovat osobní odpovědi od konkrétních politiků.

Tuto aktivitu zacílíme v první fázi na tyto politiky a veřejně činné osoby:

Pokud bychom se od oslovených politiků a veřejně činných osob, majících přímý vliv na životy nás, občanů této země, nedočkali uspokojivých odpovědí a odpovídající reakce, zahájíme druhou fázi aktivity: Budeme se ptát těch, kteří jsou mezičlánkem mezi občanem a oslovenými v první fázi, tedy všech komunálních politiků, zejména členů parlamentních stran, našich sousedů a známých, kteří svou účastí spoluvytvářejí stranické struktury.

Budeme se ptát, zda sdílí názory vedení svých stran a souhlasí s jejich rozhodnutími, které ve stále větší míře ignorují potřeby a starosti občanů. Každý z těch, kteří se rozhodli vstoupit do politiky, si musí být vědom své osobní odpovědnosti a není možné se dále schovávat za dveřmi svých úřadů ani za strukturami stranických sekretariátů.

Přidejte se k této akci

Cítíte-li stejné znepokojení a beznaděj z vývoje veřejného života v naší zemi, přidejte se. Na stránkách Zlatého špendlíku budeme pravidelně formulovat a uveřejňovat otázky k nejaktuálnějším tématům. Ať už jste nebo nejste členy či sympatizanty naší iniciativy, budou vám tyto otázky k dispozici. Obraťte se s nimi v ústní i písemné podobě na zastupitele, poslance a senátory v místě vašeho bydliště. Požadujte jejich odpovědi, vnímejte jejich reakce a informujte o nich, budete-li mít zájem i prostřednictvím Zlatého špendlíku, veřejnost. Přinutit stávající politiky vykonávat vůli občanů nám připadá jako účelnější a rychlejší cesta k nápravě, než čekat další roky na zázrak a příchod neexistujícího spasitele.

Prováděcí pokyny:

  • Pokud máte zájem zapojit se do akce Kontroluj svého politika koordinovaně v rámci Zlatého špendlíku, zaregistrujte se k členství ve Zlatém špendlíku. Koordinátor z vašeho regionu vás zkontaktuje a dozvíte se, zda ve vašem okolí skupina Zlatého špendlíku již existuje. Pokud ano, využijte spolupráce s ní.
  • Chcete-li postupovat individuálně nebo se svými přáteli, stáhněte a vytiskněte si naformulované otázky, případně doplňte o aktuální lokální témata a navštivte starosty, primátory, jejich náměstky, radní…
  • Abychom se vyhnuli nedorozuměním a protichůdným tvrzením, vyžadujte odpovědi i v písemné podobě. Proto podávejte otázky i na podatelny nebo prostřednictvím Datových schránek. Velmi důležité je adresovat otázky jmenovitě každému politikovi osobně. Předejdeme tím jejich úhybným manévrům a skrývání se za kolektivní rozhodnutí například Obecní nebo Městské rady a podobně.
  • Reakce a odpovědi uchovejte. Pomohou k lepší orientaci, zda váš zastupitel a politik skutečně zastupuje vaše zájmy nebo sleduje pouze svoji kariéru a plave s hlavním proudem bez ohledu na vaše přání, starosti a potřeby této země.
  • Máte-li možnost uveřejňovat vaše zkušenosti, reakce a odpovědi vašich nejbližších politiků, dělejte to jakkoliv, třeba jen prostřednictvím sociálních sítí. Každá pravdivá informace o jejich postojích a názorech pomůže otevřít oči druhým. Na předvolebních billboardech a plakátech se tyto informace totiž neobjevují.

Tato země je nás všech, pomozme jí i sami sobě.
Politici nejsou našimi pány, hrrr na ně…
SDÍLEJTE TUTO AKCI!

X