Právě skončil týden naplněný mnoha událostmi. Převažoval obrozovací program Krajina 1. , který pro Zlatý špendlík za Obrozence 2.0 přednesl Václav Rathouský. Tyto přednášky byly mnohdy odměněny od posluchačů potleskem ve stoje.

Rovněž se uskutečnila i poslední prezentace Roberta Vláška Souvislosti 1., kterou od ledna mělo možnost vyslechnout mnoho špendlíků po celé České republice 🇨🇿.
Propichovat bubliny lží! To je úkolem každého z nás.

 

X