Evropský parlament hlasoval ve středu 6. dubna 2022 na plenárním zasedání ve Štrasburku o Zprávě o provádění opatření v oblasti výchovy k občanství. Europoslanci odhlasovali, aby v každé obci každého členského státu byl vytvořen památník Evropské unie, který by byl vizuálním symbolem evropské integrace.

Zpráva hovoří také o občanských kompetencích: “Evropský parlament vyjadřuje politování nad tím, že neexistuje společná definice výchovy k občanství, domnívá se, že výuka výchovy k občanství zahrnuje kombinaci znalostí, dovedností, metod, nástrojů, obsahu, kompetencí, postojů, hodnot a péče a je zásadní pro vytváření solidarity a pocitu sounáležitosti.”

Dále se ve zprávě píše o tom, že občané v Evropské unii mají mít právo mít dostupné vysoce kvalitní občanské výchovy. Pracuje se na trvalém vzdělávání učitelů a vzdělávacích pracovníků bez ohledu na jejich specializaci. Odsuzuje se nedostatek pozornosti věnované výchově k občanství i v oblasti vzdělávání dospělých. Zdůrazňuje se, že na učení k občanství není nikdy přiliš brzy a že i děti ve školkách mají být vedeny k unijnímu občanství v oblasti sociálních a emocionálních dovedností. Dle zprávy má být prosazováno označení euroučitel pro učitele občanské výchovy, kteří mají mít kvalitní odbornou přípravu.

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 9. března 2022 o zahraničním vměšování do všech demokratických procesů v Evropské unii, včetně dezinformací doporučuje vytvoření pracovní skupiny v čele s Věrou Jourovou jako místopředsedkyní pro unijní hodnoty a transparentnost, která má odhalovat mezery, které by mohly nepřátelské síly zneužít. Má být vytvořen zvláštní tým pro dálný východ zaměřený na Čínu a východní země.

“Je to chápáno tak, že, jak říkal Jan Werich, každý, kdo má jiný názor, je pokládán za někoho, kdo přichází odjinud,” vyjádřil se k usnesení europoslanec MUDr. Ivan David (SPD). “To znamená, že lidé, kteří mají jiné názory, budou okamžitě označováni, jako že jsou proruští, pročínští a podobně.”

X