Tomáš Nielsen, předseda institutu Pro Libertate a mluvčí Charty 2022, vystoupil dne 12. dubna 2022 na veřejném slyšení mezivládní vyjednávací skupiny Světové zdravotnické organizace (WHO), jejímž cílem je příprava dohody o posílení pandemické prevence, připravenosti a reakce. Účastníci měli možnost vyjádřit se k otázce, na jakých základech by měla být světová úmluva pro boj proti pandemiím postavena.

Slyšení se ve dnech 12. a 13. dubna zúčastnily různé globální, regionální, celostátní a místní neziskové organizace, skupiny občanské společnosti, akademická obec, profesní sdružení, soukromý sektor a jednotliví odborníci. Rozmanitost účastníků se pohybovala od Save the Children přes Pro Libertate a Amnesty International až po iniciativu Drugs for Neglected Diseases Initiative. Relace sledovalo přibližně 400 diváků prostřednictvím živého přenosu.

Zatímco některé zúčastněné strany obhajovaly decentralizovaný výzkum a vývoj a rovný přístup k vakcínám, jiné si stěžovaly na „masové experimenty“ na lidech s vakcínami v klinických studiích a / nebo pod nouzovým schválením. Bylo zdůrazněno, že pacienti mají právo zvolit si cenově dostupnou léčbu založenou na důkazech bez následků, tedy léky pro včasnou léčbu a profylaxi. To zahrnuje budování přirozené imunity a využívání opakovaně používaných terapií založených na důkazech, jako je amantadin, ivermektin a hydroxychlorochin.

Někteří řečníci vyzvali k zákazu užívání léků nebo vakcín, které jsou stále ve fázi klinického hodnocení. Například zástupce nemocnice Papageorgiou v Řecku požadoval, aby WHO nedoporučovala nediagnostické testy pro diagnostiku.

Další řečníci, například Tomáš Nielsen, vyzvali k odstranění střetů zájmů, aby se WHO mohla stát důvěryhodnou globální veřejnou institucí. “Nový nástroj musí být bez výjimek založen na tom, že jakákoliv rozhodnutí, názory či jiné aktivity WHO musí mít pro členské státy nezávazný charakter,” uvedl ve svém projevu Nielsen. “Každý stát musí mít právo svobodně uplatnit vlastní opatření proti pandemiím a epidemiím bez jakýchkoliv negativních dopadů. WHO musí zůstat institucí podpory a pomoci, ne institucí kontroly a regulace.”

Projevy ukázaly, že názory a vnímání WHO jako důvěryhodného subjektu, který může vést a posilovat svět z pandemie COVID-19, se liší. Vzhledem ke stížnostem na střet zájmů vyjádřeným na veřejném slyšení panuje v některých kruzích nedostatek důvěry v upřímnost WHO. Další obavou je, zda bude zohledněno veřejné mínění vyjádřené na těchto slyšeních.

X