Na prvním celorepublikovém setkání se dne 5. března v Jestřabí Lhotě u Kolína sešlo bezmála sto šedesát koordinátorů Zlatého špendlíku. Program čtyřhodinového setkání sestával ze třech částí. Úvodní blok zahájil Daniel Landa představením pěti hlavních pilířů obrození: Souvislosti, Krajina, Životospráva, Kořeny a Pospolitost. V zahajovacím projevu zaznělo i téma stmelování společnosti na obranu občanských práv a svobod.

Druhý blok programu tvořily projevy a prezentace hostů a koordinátorů a třetí část byla vyhrazena volné diskusi, v níž zazněly podněty a nápady, jak podpořit růst členské základny, zlepšit komunikaci a organizaci. Z diskuse také vyplynuly body k dalším aktivitám a směřování ZŠ v nejbližší budoucnosti. Následoval bohatý raut a volná zábava. Domů se poslední účastníci rozjeli kolem šesté hodiny večerní.

X