V sobotu 22.10.2022 proběhl první společný výstup na posvátnou horu Říp. Sešli jsme se kolem
10. hodiny v Rovné na parkovišti, kde jsme dostali informace od Obrozence 2.0 Libora Vondráčka,
jak bude celá akce probíhat. Další důležité informace jsme dostali od Miroslava Houšky
a Daniela Landy na celkem 3 tématických zastaveni (parkoviště, pod horou, na vrcholu),
příště si rozhodně nenechte utéct, heslo je  “obejmeme Říp”

X