Katy Pracher-Hilanderová, poradkyně v oblasti hospodářství a politiky, vystudovala psychologii na Vídeňské univerzitě, obor Psychologie práce, organizace a podnikání. Specializuje se na poradenství v oblasti řízení a rozhodování založeného na důkazech. V rozhovoru hovoří o psychologické válce a přináší návody, jak se můžeme připravit na nadcházející události.

Pracher-Hilanderová doporučuje navazovat kontakty, ještě více se propojovat, koordinovat, učit se jeden od druhého. “Z psychologického hlediska se cítíte bezpečně, když víte, kolik vás je. /…/ Mnozí lidé, kteří nejdou s hlavním proudem, se ztrácejí v mase a my je přehlížíme. To znamená, že se musíme zviditelnit mezi sebou, navazovat kontakty a, ano, zastávat vůdčí role, být silní v malém i velkém měřítku. A to přináší ovoce,” dodává.

Zdroj videa: auf1.tv

X