Spolek na podporu Zlatého špendlíku z. s.

IČ: 144 33 095  –  Číslo bankovního účtu: 7287005002 / 5500

Pro všechny, kdo mají v úmyslu podpořit Zlatý špendlík větší částkou a chtějí tento dar uvést v účetnictví, je připravena darovací smlouva. Dle platné legislativy je možné smluvně ošetřit dary od výše 1 000 Kč.

V této záležitosti neváhejte kontaktovat na email

X