Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) v pátek 15. dubna 2022 zveřejnilo nové údaje, podle kterých bylo v období od 14. prosince 2020 do 8. dubna 2022 do systému hlášení nežádoucích příhod vakcín (VAERS) podáno celkem 1 226 314 hlášení nežádoucích příhod po vakcínách COVID. VAERS je hlavní vládou financovaný systém pro hlášení nežádoucích účinků vakcín v USA.

Údaje zahrnovaly celkem 26 976 hlášení o úmrtích, což je o 277 více než v předchozím týdnu, a 219 865 závažných poškození včetně úmrtí ve stejném období, což je o 2 564 více než v předchozím týdnu.

S vyloučením zahraničních hlášení do systému VAERS bylo v USA v období od 14. prosince 2020 do 8. dubna 2022 nahlášeno 805 921 nežádoucích účinků, včetně 12 471 úmrtí a 79 811 závažných poškození.

Zahraniční hlášení jsou hlášení, která zahraniční pobočky zasílají americkým výrobcům vakcín. Podle předpisů amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), pokud je výrobci oznámeno zahraniční hlášení případu, které popisuje událost, jež je zároveň závažná a není uvedena na etiketě výrobku, je výrobce povinen hlášení zaslat do systému VAERS.

Z 12 471 úmrtí v USA hlášených k 8. dubnu se 17 % vyskytlo do 24 hodin po očkování, 21 % do 48 hodin po očkování a 59 % se vyskytlo u osob, u nichž se příznaky objevily do 48 hodin po očkování.

V USA bylo k 8. dubnu podáno 564 milionů dávek vakcíny COVID, z toho 334 milionů dávek společnosti Pfizer, 212 milionů dávek společnosti Moderna a 19 milionů dávek společnosti Johnson & Johnson (J&J).

Každý pátek zveřejňuje VAERS hlášení o poškozeních způsobených očkováním, která obdržela k určitému datu. Hlášení zaslaná do VAERS vyžadují další šetření, aby bylo možné potvrdit příčinnou souvislost.

Historicky bylo prokázáno, že lidé do VAERS hlásí pouze 1 % skutečných nežádoucích účinků vakcín.

 

Z údajů VAERS v USA za období od 14. prosince 2020 do 8. dubna 2022 pro děti ve věku 5 až 11 let vyplývá:

10 216 nežádoucích příhod, z toho 242 hodnocených jako závažné a 5 hlášených úmrtí.

Osmnáct hlášení myokarditidy a perikarditidy (zánětu srdce).

CDC používá zúženou definici případu “myokarditidy”, která nezahrnuje případy srdeční zástavy, ischemické mrtvice a úmrtí v důsledku srdečních problémů, k nimž dojde dříve, než má člověk možnost jít na pohotovost.

39 hlášení o poruchách srážlivosti krve.

 

Údaje VAERS z USA za období od 14. prosince 2020 do 8. dubna 2022 pro děti ve věku 12 až 17 let:

31 048 nežádoucích příhod, z toho 1 792 hodnocených jako závažné a 44 hlášených úmrtí.

67 hlášení anafylaxe u dětí ve věku 12 až 17 let, kdy reakce byla život ohrožující, vyžadovala léčbu nebo měla za následek úmrtí – přičemž 96 % případů bylo připsáno vakcíně společnosti Pfizer.

651 hlášení myokarditidy a perikarditidy, přičemž 639 případů bylo připsáno vakcíně Pfizer.

166 hlášení o poruchách srážlivosti krve, přičemž všechny případy byly připsány vakcíně Pfizer.

 

Údaje VAERS z USA za období od 14. prosince 2020 do 8. dubna 2022 pro všechny věkové skupiny dohromady ukazují:

20 % úmrtí souviselo se srdečními poruchami.

U 54 % zemřelých se jednalo o muže, u 41 % o ženy a u zbývajících hlášení o úmrtí nebylo pohlaví zemřelého uvedeno.

Průměrný věk úmrtí byl 73 let.

K 8. dubnu nahlásilo 5404 těhotných žen nežádoucí účinky související s vakcínami COVID, včetně 1636 hlášení o potratu nebo předčasném porodu.

Z 3647 hlášených případů Bellovy obrny bylo 51 % přičítáno očkování společnosti Pfizer, 40 % společnosti Moderna a 8 % společnosti J&J.

860 hlášení Guillainova-Barrého syndromu, přičemž 42 % případů bylo připsáno vakcíně Pfizer, 30 % vakcíně Moderna a 28 % vakcíně J&J.

2 373 hlášení anafylaxe, kdy reakce ohrožovala život, vyžadovala léčbu nebo měla za následek smrt.

1 671 hlášení infarktu myokardu.

13 755 hlášení poruch srážlivosti krve v USA. 6 169 hlášení z nich bylo připsáno společnosti Pfizer, 4 911 hlášení společnosti Moderna a 2 654 hlášení společnosti J&J.

4 124 případů myokarditidy a perikarditidy, přičemž 2 531 případů bylo připsáno společnosti Pfizer, 1 402 případů společnosti Moderna a 181 případů vakcíně COVID společnosti J&J.

 

U ženy se po druhé dávce přípravku Moderna vyvinulo smrtelné onemocnění mozku

Carol Beauchineová zemřela na sporadickou Creutzfeldt-Jakobovu nemoc (CJD), rychle se rozvíjející smrtelné degenerativní onemocnění mozku, které se u ní rozvinulo po druhé dávce vakcíny COVID společnosti Moderna.

V exkluzivním rozhovoru pro deník The Defender Carolin syn Jeffrey Beauchine uvedl, že pro něj bylo nesnesitelné sledovat, jak jeho sedmdesátiletá matka, která byla až do podání vakcíny zdravá, umírá na nemoc, kterou podle něj způsobila vakcína.

Beauchine uvedl, že Carol dostala první dávku vakcíny Moderna 16. února 2021 a neohlásila žádné stížnosti. Po obdržení druhé dávky 17. března Carol okamžitě uvedla, že se “cítí jinak”. Objevila se u ní necitlivost, která se rozšířila po celé levé straně těla, slepota a ztráta sluchu. Ztratila schopnost chodit a komunikovat a její mozek degeneroval, až 2. srpna 2021 zemřela – pouhých pět měsíců po podání druhé dávky přípravku Moderna.

Rodina podala hlášení VAERS, ale CDC se úmrtím Carol nezabývala. Deník The Defender obdržel řadu zpráv o lidech, kteří zemřeli na sporadickou CJD po podání vakcíny COVID – všechny ženy byly ve věku 60 až 70 let, včetně Cheryl Cohenové a Jennifer Deasonové Spragueové.

 

Bidenova administrativa prodlužuje mimořádný stav nouze

Bidenova administrativa ve středu prodloužila již dva roky trvající stav nouze v oblasti veřejného zdraví COVID o dalších 90 dní – vakcíny a další léky tak mohou zůstat v režimu povolení k mimořádnému použití (EUA). Ponechání vakcín a dalších protiopatření COVID pod EUA chrání farmaceutické společnosti před odpovědností za škody způsobené jejich výrobky.

Podle agentury Reuters byl stav ohrožení veřejného zdraví původně vyhlášen v lednu 2020, kdy pandemie COVID začala. Od té doby byl každé čtvrtletí obnovován a jeho platnost měla vypršet 16. dubna.

Ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb (HHS) ve svém prohlášení uvedlo, že prodlužuje stav nouze v oblasti veřejného zdraví a že před jeho ukončením nebo vypršením bude státy informovat 60 dní předem. Podle odborníků na politiku to může být naposledy, kdy ji ministr HHS Xavier Becerra prodlužuje.

 

Společnost Pfizer požádá FDA o povolení posilovacího očkování COVID pro děti od 5 do 11 let.

Společnosti Pfizer a BioNTech ve čtvrtek uvedly, že plánují požádat o povolení EUA pro posilovací dávku přípravku COVID pro zdravé děti ve věku 5 až 11 let na základě výsledků malé studie, která nebyla zveřejněna ani analyzována nezávislými odborníky.

Společnost Pfizer v tiskové zprávě uvedla, že třetí dávka její vakcíny poskytla v malé klinické studii fáze 2/3 významnou ochranu proti variantě Omicron u dětí ve věku 5 až 11 let. Studie byla založena na údajích pouze od 140 dětí ve věku 5 až 11 let, které dostaly posilovací dávku šest měsíců po druhé dávce vakcíny COVID společnosti PfizerBioNTech v rámci primární série.

Společnost Pfizer tvrdila, že bližší zkoumání 30 dětí ukázalo 36násobné zvýšení protilátek proti viru – dostatečně vysoké hladiny pro boj s variantou Omicron – a že třetí dávka byla “dobře snášena a nebyly pozorovány žádné nové bezpečnostní signály”.

Ačkoli se podle společnosti Pfizer klinických studií zkoumajících vakcínu COVID společnosti Pfizer zúčastnilo více než 10 000 dětí mladších 12 let, do studie, která tvoří základ žádosti společnosti o EUA, bylo vybráno pouze 140 dětí.

 

CDC zahajuje interní přezkum kvůli neúspěšné reakci na vakcínu COVID

CDC v pondělí oznámilo, že v návaznosti na rozsáhlou kritiku reakce agentury na pandemii COVID zahajuje měsíční komplexní přezkum v rámci celé agentury.

Ředitelka CDC Dr. Rochelle Walenskyová sdělila zaměstnancům v e-mailu, který získal deník The Washington Post, že agentura plánuje vyhodnotit svou strukturu, systémy a procesy. Walenskyová uvedla, že cílem přezkumu je “modernizovat” agenturu a “zajistit CDC a komunitě veřejného zdraví co největší úspěch v budoucnosti”.

Přezkum provede Jim Mcrae, zástupce administrátora pro primární zdravotní péči při Úřadu pro zdravotní zdroje a služby (HRSA). HRSA a CDC jsou součástí ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb.

Rozhodnutí CDC odstranit minulý měsíc ze svých webových stránek pro sledování údajů desítky tisíc úmrtí spojených s COVID – včetně téměř čtvrtiny úmrtí, ke kterým podle agentury došlo u dětí – narušilo důvěru veřejnosti v to, jak CDC s počty případů nakládá.

Organizace Children’s Health Defense žádá každého, kdo se setkal s nežádoucím účinkem jakékoli vakcíny, aby podal hlášení podle těchto tří kroků.

 

Zdroj: Children’s Health Defense

 

 

X