Ve středu 20. dubna 2022 byl v Evropském parlamentu ustaven Zvláštní výbor pro Pandemii onemocnění covid-19 (COVI). Tento výbor má, dle vlastních slov, analyzovat pandemii z různých úhlů pohledu a zabývat se nejen zdravotními aspekty, ale také demokracií a základními právy, socioekonomickými dopady a koordinací mezi globálními aktéry. Výbor se bude pravidelně scházet po dobu dvanácti měsíců s možností prodloužení mandátu.

Na základě poznatků, zjištění a zkušeností poté výbor připraví zprávu s doporučeními pro zvládání dalších krizí. Ve výboru zasedá třicet osm členů včetně českých europoslanců Kateřiny Konečné (KSČM, GUE/NGL), Martiny Dlabajové (ANO, Renew Europe) a Mikuláše Peksy (Piráti, Zelení/Evropská svobodná aliance). Výbor COVI povede Kathleen Van Bremptová (S&D) z Belgie.

„Současná pandemie ještě neskončila a Evropa se ocitá uprostřed další krize,“ uvedla Van Bremptová. „V posledních patnácti letech EU zažila finanční krizi, migrační krizi, pandemii a nyní válku. Po celou dobu chyběly potřebné nástroje, aby mohla rychle jednat.“

Christine Andersonová (AfD), zastupující členka, na adresu nového vyšetřovacího výboru v pátek 22. dubna uvedla: „Předevčírem jsem mohla v přímém přenosu sledovat úvodní vystoupení některých z osmatřiceti členů výboru a již jsem dospěla k závěru, že jim nejde ani tak o kritickou revizi, jako spíše o sebechválu plynoucí z groteskního přesvědčení, že od vypuknutí tzv. pandemie vlastně udělali poměrně dost věcí správně. /…/ Neměli bychom propadat mylné představě, že by Evropský parlament mohl mít skutečně zájem na přezkoumání rozsáhlých katastrofálních selhání politiky a médií v posledních dvou a půl letech.“

Výbor COVI se bude kromě zdravotních otázek věnovat také společnému přístupu zemí EU k možnému uzavírání hranic a dalším opatřením omezujícím pohyb osob a fungování vnitřního trhu EU. „Budeme se dívat na dopad pandemie na práva jednotlivců, vzdělávání nebo práci,“ sdělila Martina Dlabajová (ANO). „Důležitá pro nás budou i témata, jako je strategická autonomie EU v oblasti zdravotnictví a odolnost dodavatelských řetězců.“ Dlabajová dříve zasedala ve speciální kontaktní skupině mezi institucemi EU pověřené dohledem nad dodávkami očkovacích látek do evropské sedmadvacítky.

“Výzvy pro tento zvláštní výbor jsou obrovské,“ vyjádřila se europoslankyně Silvia Limmerová (AfD), koordinátorka a řádná členka výboru, „protože je třeba urychleně řešit, že vedlejší účinky očkování podmíněně schválených vakcín včetně úmrtí jsou popírány nebo alespoň zlehčovány a nadále se hovoří o údajně bezpečných vakcínách – ačkoli ani ty nejelementárnější požadavky na kvalitu stále nemohou být splněny. Termín pandemie byl použit bezprecedentním způsobem k podkopání našeho schvalovacího procesu pro léky a vakcíny, který je založen na bezpečnosti pacientů. O tom, jak tomu lze v budoucnu zabránit, je třeba diskutovat.”

Shlédněte záznam prvního projevu Christine Andersonové (AfD) před zvláštním výborem pro Covid-19 v Evropském parlamentu. Překlad projevu uvádíme pod videem.

Projev Christine Andersonové (AfD) před zvláštním výborem pro Covid-19 v Evropském parlamentu

Seznam kritik, které má tento výbor posoudit, je dlouhý. Patří mezi ně nezodpovězené otázky týkající se podoby smluv o vakcínách. Tyto smlouvy jsou stále začerněné a po mé žádosti o zpřístupnění informací se Evropská komise nestyděla odkázat mě zpět právě na tyto začerněné smlouvy. Nemohu správně vykonávat svou práci zvoleného europoslance, pokud nejsem schopna svým voličům vysvětlit důvody těchto zásahů.

Zažili jsme masivní omezení základních práv zcela nedůstojné demokratické společnosti včetně ztrát zaměstnání, diskriminace a marginalizace. Zdá se, že podle nové definice jde o privilegia, která vlády mohou, ale nemusí udělit. Masivní poškození celých hospodářských odvětví, pochybná role politiků a samozvaných odborníků na zdraví, kteří – bez dostatečných faktů a důkazů – přijali drastická opatření s účinky, které nelze prokázat.

Otázkou jsou i kompetence členských států EU a orgánů EU v oblasti veřejného zdraví. Přehlížení tzv. vedlejších škod jakýchkoli opatření. Mám na mysli například: Kolik starých lidí zemřelo osamocených v domovech důchodců, protože jejich blízkým nebylo umožněno je navštěvovat? Základní práva, která byla porušena, ekonomická prosperita…, vše ztraceno.

Otevřely se otázky týkající se ochrany osobních údajů, hrozícího sledování občanů prostřednictvím digitálního očkovacího certifikátu, o kterém jsem již na počátku řekla, že bude sloužit nejen k mezinárodnímu cestování v rámci Evropy, ale že bude zneužíván i jako jakýsi “poukaz na základní lidská práva“. Toto z něho udělali.

Nejsou zodpovězeny ani otázky týkající se zásahů do tělesné integrity člověka v rozporu se základními právy. Stále je zde hrozba povinného očkování nebo dokonce už došlo k jeho zavedení. Jsou tu stále nepravdivá tvrzení o bezpečnosti vakcín, o jejich údajném definitivním schválení a o tzv. účinnosti. Nedostatečně se zkoumají vedlejší účinky očkování, nemluvě o systematickém odmítání jejich zkoumání.

Z databáze EMA (která je mimochodem velmi uživatelsky nepřívětivá a člověk v ní musí hledat nesnesitelně dlouho) vyplývá, že za prvních sedm měsíců bylo u vakcíny covid-19 zaznamenáno dvacetkrát více závažných nežádoucích účinků a třiadvacetkrát více úmrtí než u všech ostatních vakcín dohromady za posledních dvacet let. Proč se to nevyšetřuje?

Probíhá marginalizace a kriminalizace kritiků právě těchto protidemokratických opatření, neoprávněné šikanování jednotlivých sociálních skupin, jako jsou starší lidé nebo děti. Trpí hospodářská odvětví

Je naléhavě třeba vyjasnit úlohu Světové zdravotnické organizace a otázku její nezávislosti. A teď, když slyšíte, že se WHO chystá znovu vyjednávat o smlouvách s členskými státy: V podstatě tedy chtějí převzít řídící moc v případě pandemie. I to je nepřijatelné!

A konečně, i zde v Evropském parlamentu došlo k právně více než pochybným opatřením covid-19 pro samotný Evropský parlament. A dodnes nejsou ani v souladu s hostitelskou zemí, ve které se nacházíme, tedy s Belgií.

Kromě tohoto všeho bude nutné též objasnit, proč vlastně nebyly předloženy jiné léčebné metody? Všechno v celé této politice covid-19 se zúžilo pouze na: očkovat, očkovat, očkovat. A musím se vší vážností říci, že se mi zdá, že šlo o obrovský zdroj peněz pro farmaceutický průmysl, ale s veřejným zdravím to nemělo ani v nejmenším nic společného.

Zdroj: europarl.europa.eu, echo24.cz, facebook.com/Christine.Anderson.AfD

X