Chorvatský poslanec a právník Mislav Kolakušić, který byl zvolen poslancem Evropského parlamentu v roce 2019, varoval v úterý 10. května před plánem Světové zdravotnické organizace (WHO) a Evropské komise předat soukromé zdravotní údaje občanů farmaceutickému průmyslu.

Kolakušić se obořil na “idioty nebo psychopaty”, kteří evropským občanům vnutili očkování proti nemoci Covid-19, a poznamenal, že “neexistují žádné důkazy o jejich účinnosti při prevenci onemocnění nebo přenosu infekce”. “Nyní ti samí idioti nebo psychopati – nejsem si jistý, co vlastně jsou – chtějí zpřístupnit farma průmyslu všechny naše zdravotní údaje, anamnézu, laboratorní nálezy a propouštěcí zprávy,” zdůraznil.

“Každá naše návštěva u lékaře bude dostupná velkému množství lidí, což způsobí, že náš zdravotní stav bude předmětem velkého množství zneužití, protože s těmito údaji se bude zacházet jako se všemi ostatními údaji a i lehce nemocní lidé budou obtížně hledat práci.”

Kolakušić také minulý týden vystoupil na půdě Evropského parlamentu a varoval, že elita EU “vytváří nový volební systém EU určený pro malý politický kartel, který nemá s občany nic společného”. “Bohužel sílí snahy o přeměnu EU ve vysoce centralizovanou, kontrolovanou a nedemokratickou politickou strukturu,” řekl.

Nejméně třiadvacet západních lídrů s podporou Světového ekonomického fóra (WEF) vyzvalo k vytvoření globální pandemické dohody, kterou by řídila WHO, aby byl svět “odolnější” vůči budoucím “mimořádným zdravotním situacím”. Kritici pandemické smlouvy WHO tvrdí, že jde pouze o zadní vrátka k počátku globálního vládnutí tím, že se zdravotnická suverenita 194 zemí předává Organizaci spojených národů (OSN).

Světová rada pro zdraví v dopise odsoudila Pandemickou smlouvu WHO jako “ohrožení suverenity a nezadatelných práv”. “Navrhovaná dohoda WHO je zbytečná a představuje hrozbu pro suverenitu a nezadatelná práva. Zvyšuje dusivou moc WHO vyhlašovat neodůvodněné pandemie, zavádět dehumanizující restrikce a prosazovat drahou, nebezpečnou a neúčinnou léčbu proti vůli lidí,” napsala rada.

Podle britského advokáta Francise Hoara poskytne pandemická dohoda moc “nevoleným” úředníkům WHO, kteří jsou ovlivňováni Čínou.

X