Evropská komise zahájila 3. února 2022 proces připomínkování návrhu Rozšíření nařízení EU o digitálním certifikátu COVID. Tento dokument, publikovaný na stránkách Evropské komise, mimo jiné sděluje:

 

„Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nelze vyloučit, že členské státy budou nadále požadovat, aby občané Unie využívající svého práva na volný pohyb předkládali potvrzení o očkování, o testu nebo o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 i po 30. červnu 2022, tj. po datu, kdy má prozatím vypršet platnost nařízení (EU) 2021/953.“

 

Své připomínky mohou všichni občané členských států Evropské unie zasílat po dobu minimálně 8 týdnů, a tedy do 8. dubna 2022. Evropská komise všechny obdržené připomínky zanalyzuje, vytvoří shrnutí a předloží ho Evropskému parlamentu a Radě k legislativní diskusi. Obdržené připomínky budou zveřejněny na internetových stránkách Evropské komise, a proto musí být v souladu s pravidly pro zpětnou vazbu:

 

Následující typy připomínek jsou považovány za nevhodné a nežádoucí:

  • urážlivé, obscénní, vulgární, pomlouvačné, nenávistné, xenofobní, výhružné nebo sexuálně orientované připomínky
  • spam, který propaguje jiné internetové stránky či výrobek
  • duplicitní obsah, tedy tentýž obsah zaslaný několikrát týmž uživatelem
  • připomínky, které se netýkají navrhovaného právního předpisu (nesouvisejí s tématem)
  • odkazy na nezákonný nebo pirátský software
  • jiný obsah, který uživatelé uvedou bez jasného vysvětlení důvodu

Každý, kdo se chce do diskuse zapojit, se musí nejdříve zaregistrovat nebo se přihlásit pomocí existujícího účtu na sociálních sítích.

Přestože běžná média nevěnovala této výzvě Evropské komise pozornost, informace se šíří na sociálních sítích. Za první měsíc vymezené lhůty bylo zasláno 79 000 zpětných vazeb v mnoha jazycích. Připomínky jsou na webu Evropské komise uveřejněny.

Lidé ve svých připomínkách například upozorňují na zbytečnost a nezákonnost digitálních certifikátů: „Prosím, nerozšiřujte systém covid passů a QR kódů. Porušuje základní práva a zároveň nenabízí téměř žádný přínos s ohledem na nově vznikající kmeny,“ sděluje jedna z připomínek. Jiná zpětná vazba uvádí: „Jsem proti digitálnímu certifikátu COVID, protože podporuje rozdělenou společnost a diskriminaci. Dále nemá nic společného se zdravím a ohrožuje právo jednotlivců na osobní svobodu.“

Zasílat připomínky je možné i v českém jazyce. Před zasláním je nutné ověřit svou totožnost registrací či přihlášením se do systému prostřednictvím sociálních sítí na následující stránce: Have your say

Zdroj: ec.uropa.eu

X