V uplynulých dvou týdnech proběhla další dvě školení pospolitosti a připravenosti od Daniela Landy. První termín se konal v Karlových varech, druhý mohli zájemci z řad členů Zlatého špendlíku absolvovat v Modřanském biografu v Praze.

X