Propichujeme

bubliny lží.

Spojujeme se

na obranu

svobody.

Utváříme jednotu,

protože v jednotě je síla.

Řešíme příčiny

a ne následky.

Desatero

Zlatého špendlíku

1.

Zakroč proti omezování vlastní svobody.

2.

Chraň své soukromí a soukromí své rodiny.

3.

Zastaň se slabších jako jsou děti, staří lidé a nemocní.

4.

Braň své právo rozhodnout se o svém životě.

5.

Respektuj způsob života druhých.

6.

Vyjádři se beze strachu, zveřejni svůj názor.

7.

Vystup proti jedné ideologii nepřipouštějící jiný názor.

8.

Nedovol, aby s Tebou někdo nakládal jako s věcí.

9.

Postav se všem snahám Tě ponižovat nebo vyčleňovat ze společnosti.

10.

Bojuj proti diskriminaci a segregaci lidí.

X