V neděli 15. května proběhlo Setkání u Lorety – minikoncert loretánské zvonkohry spojený s poznávací procházkou s Miroslavem Houškou z Obrozenců 2.0, organizované jedním z pražských svazů.

Z Lorety zaznělo pásmo písní pro pozvednutí ducha českého národa, kromě jiných V zemi věrných Čechů, Svatý Václave, ale také Dvořákovo Largo nebo Čechy krásné, Čechy mé. Na závěr přítomné Špendlíky potěšila nezaměnitelná melodie písně Karla Hašlera Svoboda je Svoboda (hymna Zlatého Špendlíku).

Po povznášejícím hudebním zážitku, který rozezněl naše srdce, následovala procházka s Miroslavem Houškou, který se s námi podělil o zajímavosti, pověsti a historické souvislosti některých domů a míst na Loretánském náměstí (např. dům, ve kterém se scházela Maffie, místo, kde i s kočárem zmizela kněžna Drahomíra a zajímavé nálezy na nejstarším pohřebišti v historickém centru Prahy).

Procházka byla zakončena u kláštera Kapucínů, v jehož zdech se dodnes nacházejí dělové kule různých velikostí z dob obléhání Prahy Prusy v 18. století. Při příštím Setkání u Lorety, které bude následovat pravděpodobně na podzim, se vydáme do Nového Světa a připomeneme si mnohé důležité osobnosti, které v této unikátní hradčanské uličce žily.

 

X