V úterý 17. května proběhla v hotelu Patria ve městě Trutnov prezentace ekonoma doc. Ing. Miroslava Ševčíka, CSc. pod názvem Současné světové dění z pohledu ekonoma. I tato akce byla určena exkluzivně pro členy Zlatého špendlíku, kteří si místa v sálu předem rezervovali přes své koordinátory. Že je zájem o tuto tématiku velký, ukázala hojná účast.

O dva dny později, ve čtvrtek 19. května proběhlo další setkání nad Souvislostmi, které za Obrozence 2.0 prezentuje Robert Vlášek. Setkání proběhlo v pražském Modřanském biografu.

X